LÜLƏLİK

bax lüləkabablıq.
LÜLƏLƏNMİŞ
LÜLƏMAYA

Digər lüğətlərdə