LÜLƏMAYA

is. məh.
1. Körpə uşağın başında bərkiməyib yumşaq qalan yer; əmgək.
2. Qabığı bərkiməmiş yumurta.
// Ümumiyyətlə, bərkiməyib yumşaq qalan şey. Lüləmaya xəmir.
LÜLƏLİK
LÜLƏYİN

Digər lüğətlərdə