LÜLLƏNMƏ

Lüllənmək”dən f.is.
LÜLƏYİN
LÜLLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə