LÜLLƏNMƏK

f. dan. Bərk keflənmək.
LÜLLƏNMƏ
LÜM-LÜM

Digər lüğətlərdə