LÜM-LÜM

zərf məh. Bütöv-bütöv, parçaparça.
Özü lüm-lüm udur batində, amma; Zahirdə dediyi mənaya bir bax. Q.Zakir.

LÜLLƏNMƏK
LÜMBÁQO

Digər lüğətlərdə