LÜMİNESSÉNSİYA

[ lat. luminis – işıq] fiz. Cismin müxtəlif səbəblər üzündən (məs.: işıqlanması, içərisindən elektrik cərəyanı keçməsi, yaxud kimyəvi proseslər nəticəsində) soyuq şüalanma hadisəsi.
LÜMİNÁL
LÜMLÜT

Digər lüğətlərdə