LÜT-ANADANGƏLMƏ

sif.zərf Tamamilə lüt, lümlüt.
LÜT
LÜT-ƏTCƏ

Digər lüğətlərdə