LƏLİLƏ

ağıllı, zəkalı, sağlam düşüncəli, ehtiyatlı.
LEYSANƏT
LƏMAN