LƏRZƏ

titrəmə, titrəyiş, əsmə.
LƏMƏN
LƏTAFƏT

Digər lüğətlərdə