LAĞIMATAN

bax lağımçı. Qız gördü ki, lağımçı gəlir.
Tez lağımatanın qabağına çıxıb dedi… (Nağıl).

LAĞIM
LAĞIMÇI

Digər lüğətlərdə