LAƏQƏL

zərf [ ər. ] klas. Ən azı, heç olmazsa.
Gecə-gündüz hər zaman olsa müsavi, eyd olur; Laəqəl, ey bixirəd, mən görmüşəm yüz ayü il. Q.Zakir.
Var imiş evlənməyə də qüdrəti; Bəs niyə yox laəqəl üç külfəti?! M.Ə.Sabir.
Yadımdadır ki, mən məktəbə getməyim ilə qayıdıb indi bura gəlməyimin arası olardı laəqəllən beş saat. C.Məmmədquluzadə.

LAD
LAƏQƏLLƏN

Digər lüğətlərdə