LAXLADILMAQ

məch. Lax hala salınmaq, boşaldılmaq. Mizin ayaqları laxladılıb.
LAXLADILMA
LAXLAMA

Digər lüğətlərdə