LAYÜZƏ

döyüş, vuruş, vuruşma şöhrəti.
LAYLA
LAZİFƏ