LAYLANDIRMAQ

f. Laylara ayırmaq, laylay etmək, qat-qat düzmək.
LAYLANDIRMA
LAYLANMA

Digər lüğətlərdə