LEŞSÖKƏN

sif. “Acgöz”, “qarınqulu”, “doymaz” mənasında.
Bəyəm bu leşsökən, qarın Fərəc Allahı tanıyır? S.Rəhimov.

LEŞ-LEŞƏ
LEŞYEYƏN

Digər lüğətlərdə