LEHİMLƏMƏK

f. Lehim vurmaq, lehimlə birləşdirmək. Boruları lehimləmək.
// Mis və başqa qablardakı dəlikləri lehimlə tutmaq, lehimləmək. – [Sərvnaz qarı:] Eşitdim ki, qalayçı Əliş gələcək bura.
Dedim bəlkə körük qurdu, verim, deşiyi lehimləsin. B.Bayramov.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • LEHİMLƏMƏK qalaylamaq — yapışdırmaq
LEHİMLƏMƏ
LEHİMLƏNMƏ

Digər lüğətlərdə