LEHİMLƏNMƏ

Lehimlənmək”dən f.is.
LEHİMLƏMƏK
LEHİMLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə