LEHİMLƏTMƏ

Lehimlətmək”dən f.is.
LEHİMLƏNMƏK
LEHİMLƏTMƏK

Digər lüğətlərdə