LİBASSIZ

sif.zərf Paltarsız. Neçə vaxtdan sonra işin üstü açıldı.
Həqiqətən bir seyid qızı haman günü məşədinin evinə libassız əyləşibmiş, o da məşədinin öz arvadı imiş. Ə.Haqverdiyev.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • LİBASSIZ libassız bax çılpaq 1
LİBASLI
LİBERAL

Digər lüğətlərdə