LİFAYIRAN

sif. xüs. Pambıq, barama və s. liflərini ayıran.
// İs. mənasında. Pambıq, barama və s. liflərini ayıran maşın. Lifayıranı təmir etmək.
LİF₁
LİFÇİ

Digər lüğətlərdə