LİFLƏMƏK

f. Liflə bədəni yumaq, bədənə lif sürtmək. Özünü lifləmək.
LİFLƏMƏ
LİFLƏNMƏ

Digər lüğətlərdə