LİFLƏNMƏ

Liflənmək”dən f.is.
LİFLƏMƏK
LİFLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə