LİLLƏNDİRİLMƏ

Lilləndirilmək”dən f.is.
LİLLƏMƏK
LİLLƏNDİRİLMƏK

Digər lüğətlərdə