LİLLƏNDİRMƏ

Lilləndirmək”dən f.is.
LİLLƏNDİRİLMƏK
LİLLƏNDİRMƏK

Digər lüğətlərdə