LİLLƏNDİRMƏK

f. Duru suyu bulandırmaq, lilli etmək.
Su axar, lilləndirər; Bağçanı gülləndirər; Dərdliyə söz deməyin; Dərd onu dilləndirər. (Bayatı).

LİLLƏNDİRMƏ
LİLLƏNMƏ₁

Digər lüğətlərdə