LİLLƏNMƏ₁

Lillənmək1”dən f.is.
LİLLƏNDİRMƏK
LİLLƏNMƏ₂

Digər lüğətlərdə