LİLLƏNMƏ₂

Lillənmək2”dən f.is.
LİLLƏNMƏ₁
LİLLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə