LOĞMALAMA

Loğmalamaq”dan f.is.
LOĞMA
LOĞMALAMAQ

Digər lüğətlərdə