LOBYALIQ

is. Lobya əkilmiş yer, lobya bostanı. Lobyalığı sulamaq. Lobyalığı alaq etmək.
LOBYALI
LODKA

Digər lüğətlərdə