MÖVSÜM

Ərəbcə “bayram” deməkdir (indi sezon işlədilir). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MÖVLUD
MÖVT

Значение слова в других словарях