MÜBARƏK

Ərəbcə təbrik sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MÜBALİĞƏ
MÜBARİZ

Значение слова в других словарях