MÜDAXİLƏ

Ərəbcə daxil, idxal, mədaxil sözləri ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MÜDAFİƏ
MÜDAM

Значение слова в других словарях