MÜMKÜNAT

is. [ ər. “mümkün” söz. cəmi] bax mümkün 2-ci mənada. Mümkünatı yoxdur.
MÜMKÜN
MÜMKÜNLÜK

Digər lüğətlərdə