MÜQƏDDƏRƏTÜLÜMMƏ

MÜQƏDDƏRƏTÜL’ÜMMƏ

ə. xalq malı.

MÜQƏDDƏRAT
MÜQƏDDƏS