MƏAD

ə. 1) qayıdılacaq, gediləcək yer; 2) dönüş, qayıdış; 3) axirət, o biri dünya. Məadi-ünsür ünsürün qayıdacağı yer (hamının təkrar qayıdacağı yer – axirət).

MƏACİN
MƏADİN

Digər lüğətlərdə