MƏDƏNİYYƏT

MƏDƏNİYYƏT Həqiqi mədəniyyət qabaqcıl şüur, hər şeydən əvvəl işin təşkilində, əməyin məhsuldarlığında özünü göstərir.. (M.İbrahimov); NURANİYYƏT Atam, qardaşım, Allah xatirinə belə nalayiq sözləri danışma, kənara qoy, güclə təzə-təzə bir balaca nuraniyyət görünür (N.Vəzirov); TƏMƏDDÜN (köhn.) Müsəlman tayfası indiyədək yabılıqda olub, nə maarif arpasından və nə təməddün samanından və nə tərəqqi otundan ona qamı dolusu indiyədək verilməyib (Ə.Haqverdiyev); SİVİLİZASİYA (ən yüksək mədəniyyət).

MƏDƏNİ
MƏDƏNİYYƏTLİ

Значение слова в других словарях