MƏHƏBBƏT

MƏHƏBBƏT – NİFRƏT Məhəbbət sonsuz, nifrət dərin (H.Hüseynzadə).

MƏHDUDLUQ
MƏXFİ

Digər lüğətlərdə