MƏHƏBBƏTANƏ

zərf [ ər. məhəbbət və fars. …anə] Dərin məhəbbətlə, sevgi hissi ilə. Məhəbbətanə süzmək.
[Molla Fərəc:] Məhəbbətanə qızlara baxır. M.Əliyev.

MƏHƏBBƏT
MƏHƏBBƏTLİ

Digər lüğətlərdə