MƏNAFE

MƏNAFE’

ə. «mənfəət» c. 1) mənfəətlər; 2) t. maraq.

MƏNAƏT
MƏNAFEBƏXŞ

Digər lüğətlərdə