MAÇA

I
(Salyan)
qatır. – Maça çox yük götürər
II
(Salyan)
qoyunun qol əti. – Taskəbabı maça ətinnən olar
III
(Zəngilan)
qoyunun (və ya keçinin) boğazından sallanan bir cüt vəzi. – Maça qoyunnarın boğazında olur
IV
(Naxçıvan, Ordubad)
aşıq
MAÇ
MAÇA-MAÇA

Digər lüğətlərdə