MAARİFLƏNDİRMƏK

f. Maarif, elm, bilik, mədəniyyət vermək; savadlaşdırmaq. Xalqı maarifləndirmək.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • MAARİFLƏNDİRMƏK MAARİFLƏNDİRMƏK, BİLİK VERMƏK, SAVADLANDIRMAQ, TƏHSİL VERMƏK, ZİYALANDIRMAQ (məc.)
MAARİFLƏNDİRMƏ
MAARİFLƏNMƏ

Digər lüğətlərdə