MAARİFPƏRƏSTLİK

bax maarifçilik 1-ci mənada.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • MAARİFPƏRƏSTLİK maarifpərəstlik bax maarifçilik
MAARİFPƏRƏST
MAARİFPƏRVƏR

Digər lüğətlərdə