MACƏRAÇI

sif.is. Macəra (2-ci mənada) sevən, macəra axtaran, macəra düzəldən adam; avantüraçı.
[Fəxrəddin:] Mənə Bağdada yola düşdüyüm zaman Bağdadın cadugər və macəraçılar, hiyləgərlər [şəhəri] olduğunu demişdi. M.S.Ordubadi.
Hər cür macəraçılar və başında zərərli fikirlər daşıyanlar susdurulmalıdır!… M.İbrahimov.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • MACƏRAÇI MACƏRAÇI O [Səba xanım], gözəl olduğu qədər də macəraçı və iftiraçı idi.. (M.S.Ordubadi); AVANTÜRİST Şahsuvar: İnsan nə qədər avantürist olmalıdır ki,
  • MACƏRAÇI fırıldaqçı — hiyləgər
MACƏRA
MACƏRAÇILIQ

Digər lüğətlərdə