MAHİRLƏŞMƏ

Mahirləşmək”dən f.is.
MAHİRCƏSİNƏ
MAHİRLƏŞMƏK

Digər lüğətlərdə