MAHMIZLI

sif. Mahmızı olan, mahmız taxılmış.
Mahmızlı çəkmədən gəlir çınqıltı; Aralıqda olur xırda pıçıltı. H.K.Sanılı.

MAHMIZLAMAQ
MAHNA

Digər lüğətlərdə