MAKETÇİLİK

is. Maketçinin işi, peşəsi; modelçilik. Rəssamlıqda maketçilik xüsusi bir yer tutur.
MAKETÇİ
MAKİ́

Digər lüğətlərdə