MAQNİTLƏNDİRİLMƏK

məch. Maqnit xassəsi verdirilmək, maqnitli etdirilmək.
MAQNİTLƏNDİRİLMƏ
MAQNİTLƏNDİRMƏ

Digər lüğətlərdə