MAQQAŞLAMA

Maqqaşlamaq”dan f.is.
MAQQAŞ
MAQQAŞLAMAQ

Digər lüğətlərdə