MEBELLİ

sif. Mebeli olan, mebellə təchiz olunmuş. Mebelli otaq.
MEBELÇİLİK
MEDÁL

Digər lüğətlərdə