MEHMANNƏVAZ

sif. [ fars. ] Qonaqcıl, qonaqpərəst. Mehmannəvaz adam.
MEHMANXANAÇILIQ
MEHMANNƏVAZLIQ

Digər lüğətlərdə